Vi är en patent- och varumärkesbyrå med en stark övertygelse

- att våra kunders behov kommer i första rummet!

- att kvalitet lönar sig!

- att det ej endast kommer an på kompetensen, utan även på kunskapen!


Vi på Ipracraft AB företräder givetvis våra klienter direkt inför European Patent Office (EPO), 
European Intellectual Property Office (EUIPO; tidigare OHIM), och Patent- och Registreringsverket (PRV).

Vi kan hjälpa till inom hela Europa med allt inom IP (Intellectual Property) ibland även kallat IPR (Intellectual Property Rights), dvs patent, mönster och varumärken (på svenska även kallat immaterialrätt eller industriellt rättsskydd). Via vårt väletablerade nätverk kan vi även hjälpa till att skydda Dina uppfinningar, mönster och varumärken i resten av världen.

Vårt kontor ligger i Stockholm vid KTH.

Se under fliken "Kontakt" för vår besöksadress.
Vi är anslutna till Sepaf, branschföreningen för patentbyråer i Sverige. Dess syfte är att upprätthålla god etik och hög yrkesskicklighet i branschen. 

Sepafs allmänna uppdragsvillkor (AU12) är en trygghet för kunderna. Etikkommittén övervakar att de vägledande reglerna om etik och god yrkessed följs,   den byrå som bryter mot regelverket ställs till ansvar.